f

 Axa kommer paras sin sista gång vid nästa löp, förväntas gå i löp i slutet av sommaren!  

g

Fagayas Axa Von Mersa

        SE61546/2010