IMG_20200105_133845_1

 Jaffa kommer paras vid sitt nästa löp som förväntas i början av året 

 

      f

 Axa kommer paras sin sista gång vid nästa löp, förväntas gå i löp i slutet av sommaren!  

g

Fagayas Axa Von Mersa

        SE61546/2010